Merkator is de studentenvereniging van de Leuvense studenten geografie en master in toerisme. Zoals elke vereniging, wordt deze bestuurd door een groep mensen (het praesidium genoemd) met een voorzitter (de praeses). Zoals elk zichzelf respecterend studentenvereniging heeft ook Merkator een eigen studentenlied. Hoe dat gaat, vind je hier.
Voor het goed functioneren van ons praesidium is het onderverdeeld in verschillende groepen. Zo is er cultuur, sport en feest en special events. Zij zorgen voor een brede waaier aan activiteiten zoals feestjes, filmavonden, voetbalmatchen, uitstapjes naar musea, tentoonstellingen of optredens. Jaarlijks wordt er ook een kwis georganiseerd.
Buiten al deze leuke activiteiten zorgt Merkator ook voor de vertegenwoordiging van alle studenten geografie en master in toerisme in verschillende organen aan de K.U.Leuven.
Zo is er Scientica, een samenwerkingsverband van alle wetenschapskringen. Op dit niveau worden enkele grote activiteiten georganiseerd, de cursussen gekopieerd om de prijs zo veel mogelijk te drukken en wordt er over het onderwijs vergaderd (dit is de OOR-vergadering, zie 'Onderwijs').
Geografie is echter ook lid van LOKO (Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie). Hier komen dossiers ter sprake die voor alle studenten in Leuven belangrijk zijn. Hier wordt Geografie vertegenwoordigd door de praeses.
Om af te sluiten is er natuurlijk de vertegenwoordiging in de richting zelf. Zo zitten er op de POC en IUOC (zie 'Onderwijs') verschillende studenten geografie die samen met de proffen een zo goed mogelijke richting proberen uit te bouwen.
Bekijk hier een vereenvoudigde voorstelling van de strucuur.

Merkator Leuven vzw
Sinds augustus 2010 is Merkator een vzw. Dit hield een naamsverandering in (naar Merkator Leuven vzw) maar de grootste verandering was het aanpassen van de statuten die nu volgens de richtlijnen van LOKO geschreven werden. Concreet hield dit in dat Merkator Leuven veel democratischer zou functioneren dan voorheen. Hieronder kan je de statuten en de huisregelementen van de verschillende afdelingen.

 

STATUTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MERKATOR LEUVEN VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PRAESIDIUMWERKING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STUDENTENVERTEGENWOORDIGING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EGEA LEUVEN

Comment (0) Hits: 85735
Schrijf reactie (0 Reacties)