KRINGLIED:

 

Achter kompas en achter kaart, (bis)

Komen wij aan in volle vaart, (bis)

Voor ons kent d'aarde geen geheimen,

Heel Leuven ziet ons al staan,

Hun geografen komen eraan.

De kaart in d'hand, door't land,

op zoek naar bier, vertier,

Schuif maar op, want we zijn hier,

We zijn de studenten van Merkator,

En neem het maar van ons aan,

De pintjes weten wij staan!

(Zingen de sociaal-geografen: )

Bij 't ochtendgloren in Heverlee, (bis)

Sociaal-geografen, kom allen mee, (bis)

Want de les die gaat zo beginnen,

Sociaal zijn dat valt wel mee,

Practicum 's avonds in het café!

(Zingen de fysisch-geografen: )

Voor dag en dauw in 200E, (bis)

Fysisch-geografen, kom allen mee, (bis)

Want de les die gaat zo beginnen,

Heuvels ontleden laten me kou,

Dat doe ik 's avond wel bij mien vrouw

 

Gezongen door Cantores, het studentikoze mannenkoor: https://www.youtube.com/watch?v=33RP9yiysDo


VRIJE VERSIE OP MERCK TOCH HOE STERCK (P.324)

 

Commotie, erosie, verschuiving van't land

meanders zij doen ons niet beven, zij versneden

Het landschap, verwantschap is alles wat telt

Studeren, keel smeren, het doet veel vriendschapsbanden smeden

Nee, geen hamer, te veel van't goei

Gigapan, ik wil't nie horen

Schachten muilen en ander geknoei

Is in onze eed gezworen

Merkator, op van stoel

Hef uw pint in't hoge

Merkator, ad fundum

Voor d'herinnering is vervlogen

Comment form not allowed

Reacties mogelijk gemaakt door CComment